معنی و ترجمه کلمه savoir vivre به فارسی savoir vivre یعنی چه

savoir vivre


دانش اداب ومعاشرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها