معنی و ترجمه کلمه savvy به فارسی savvy یعنی چه

savvy


)savvey(ادراک ،فهم ،فهميدن ،درک کردن ،زرنگ ودانا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها