معنی و ترجمه کلمه saw doctor به فارسی saw doctor یعنی چه

saw doctor


ماشينى که با ان دندانه هاى اره رادرست مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها