معنی و ترجمه کلمه saw grass به فارسی saw grass یعنی چه

saw grass


(گ.ش ).ساق تيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها