معنی و ترجمه کلمه saw pit به فارسی saw pit یعنی چه

saw pit


جاى اره کشى ،گود اره کشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها