معنی و ترجمه کلمه saw tooth roof به فارسی saw tooth roof یعنی چه

saw tooth roof


بام دندانه اى
معمارى : شيروانى واريخته کمرشکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها