معنی و ترجمه کلمه saw yer به فارسی saw yer یعنی چه

saw yer


اره کشى ،درخت از ريشه کنده که روى اب شناور باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها