معنی و ترجمه کلمه saw به فارسی saw یعنی چه

saw


اره کردن ،( )p.of see(زمان ماضى فعل )see ديد،)n.vt.vi.(سخن ،لغت يا جمله ضرب المثل ،امثال و حکم ،هراسبابى شبيه اره
علوم مهندسى : اره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها