معنی و ترجمه کلمه sawthoot generator به فارسی sawthoot generator یعنی چه

sawthoot generator


علوم مهندسى : مولد دندانه اره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها