معنی و ترجمه کلمه saxicolous به فارسی saxicolous یعنی چه

saxicolous


)saxicoline(سنگ زى ،صخره زى ،جانور سنگ زى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها