معنی و ترجمه کلمه say a word به فارسی say a word یعنی چه

say a word


سخن گفتن ،حرف زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها