معنی و ترجمه کلمه say it frankly به فارسی say it frankly یعنی چه

say it frankly


بى پرده بگو،فاش بگو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها