معنی و ترجمه کلمه say به فارسی say یعنی چه

say


اظهار داشتن ،بيان کردن ،سخن گفتن ،صحبت کردن سخن ،اظهار،نوبت حرف زدن ،مثلا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها