معنی و ترجمه کلمه sbc به فارسی sbc یعنی چه

sbc


Small Business Computer،يک کامپيوتر کوچک با قابليت اجراى انواعى از کاربردهاى اساسى تجارىSingle Board Computer
کامپيوتر : يک برد RAM, ROM, CPU و رابط دستگاه جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها