معنی و ترجمه کلمه scabbing به فارسی scabbing یعنی چه

scabbing


گرشدگى ،گرى ،تيشه ،نفوذ بسکها درداخل ديواره هدف
معمارى : تيشه کارى
علوم نظامى : بوش گذارى در فضاى ديواره واگنهاى حامل مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها