معنی و ترجمه کلمه scabble به فارسی scabble یعنی چه

scabble


نتراشيده ونخراشيده کردن ،(درسنگ چينى )زمخت وناصاف تهيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها