معنی و ترجمه کلمه scabious به فارسی scabious یعنی چه

scabious


دله دار،دله مانند،جرب دار،دلمه بسته ،کثيف ،نکبتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها