معنی و ترجمه کلمه scaffold به فارسی scaffold یعنی چه

scaffold


پل بستن ،چوب بست ،داربست ،سکوب يا چهار چوب ،تخته بندى کردن ،سکوب زدن ،بدار اويختن
علوم مهندسى : داربست فلزى
معمارى : چوب بست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها