معنی و ترجمه کلمه scalage به فارسی scalage یعنی چه

scalage


ميزان ،درجه ،توزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها