معنی و ترجمه کلمه scalar quantity به فارسی scalar quantity یعنی چه

scalar quantity


کميت غير بردارى ،کميت اسکالر،کميت عددى
الکترونيک : کميت عددى
معمارى : کميت عددى
شيمى : کميت عددى
ورزش : کميت نرده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها