معنی و ترجمه کلمه scald به فارسی scald یعنی چه

scald


بااب گرم سوزاندن ،اب جوش ريختن روى ،تاول زده کردن ،تاول ،اثر اب جوش بر روى پوست ،سوختگى ،اب پز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها