معنی و ترجمه کلمه scalded cream به فارسی scalded cream یعنی چه

scalded cream


سر شيرى که بوسيله گرم کردن شير بگيرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها