معنی و ترجمه کلمه scale down به فارسی scale down یعنی چه

scale down


کاهش تدريجى ،کاهش ،به نسبت ثابت
شيمى : کاهش مقياس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها