معنی و ترجمه کلمه scale of project به فارسی scale of project یعنی چه

scale of project


اندازه طرح
عمران : وسعت طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها