معنی و ترجمه کلمه scale of weights به فارسی scale of weights یعنی چه

scale of weights


ورزش : جدول وزنهايى که اسب مسابقه بايد تحمل کند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها