معنی و ترجمه کلمه scale value به فارسی scale value یعنی چه

scale value


روانشناسى : ارزش مقياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها