معنی و ترجمه کلمه scalene به فارسی scalene یعنی چه

scalene


وابسته بعضلات گردن ،(در مورد مثلث )داراى اضلاع نامساوى ،نابرابر پهلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها