معنی و ترجمه کلمه scaliness به فارسی scaliness یعنی چه

scaliness


پوشيدگى از پولک يا فلس ،جرم گرفتگى ،تورق ،پستى ،نکبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها