معنی و ترجمه کلمه scaling به فارسی scaling یعنی چه

scaling


سنجش ،مقياس سازى ،مقياس گذارى ،پيمايش
کامپيوتر : مقياس گذارى
روانشناسى : مقياس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها