معنی و ترجمه کلمه scandalum magnatum به فارسی scandalum magnatum یعنی چه

scandalum magnatum


بد گويى از بزرگان( يا رجال کشور)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها