معنی و ترجمه کلمه scanned image به فارسی scanned image یعنی چه

scanned image


کامپيوتر : تصوير پوشيده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها