معنی و ترجمه کلمه scanner به فارسی scanner یعنی چه

scanner


پيمايشگر،پوينده
کامپيوتر : پويشگر
شيمى : پوينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها