معنی و ترجمه کلمه scanning tunneling microscope به فارسی scanning tunneling microscope یعنی چه

scanning tunneling microscope


شيمى : ميکروسکوپ تونل زنى پويشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها