معنی و ترجمه کلمه scant به فارسی scant یعنی چه

scant


اندک ،معدود،نحيف ،مقدار قليل ،کم دادن ،بخيلانه دادن ،تخفيف يافتن ،ناکافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها