معنی و ترجمه کلمه scanties به فارسی scanties یعنی چه

scanties


تنکه زنانه ،شورت زنانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها