معنی و ترجمه کلمه scarabaeus به فارسی scarabaeus یعنی چه

scarabaeus


(ج.ش ).سوسک سرگين خوار بزرگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها