معنی و ترجمه کلمه scarce resources به فارسی scarce resources یعنی چه

scarce resources


بازرگانى : منابع کمياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها