معنی و ترجمه کلمه scarificator به فارسی scarificator یعنی چه

scarificator


نشتر فنرى ،نشتر فرنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها