معنی و ترجمه کلمه scatter (of results) به فارسی scatter (of results) یعنی چه

scatter (of results)


پراکندگى( نتايج)
معمارى : پراکندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها