معنی و ترجمه کلمه scattered radiation به فارسی scattered radiation یعنی چه

scattered radiation


علوم مهندسى : تشعشع پراکنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها