معنی و ترجمه کلمه scattering به فارسی scattering یعنی چه

scattering


پراکنده کردن ،پراکندگى ،تفرق
شيمى : پراکندگى
علوم نظامى : بخش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها