معنی و ترجمه کلمه scene به فارسی scene یعنی چه

scene


منظره ،چشم انداز،مجلس ،پرده جزء صحنه نمايش ،صحنه ،جاى وقوع ،مرحله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها