معنی و ترجمه کلمه schedule report به فارسی schedule report یعنی چه

schedule report


کامپيوتر : گزارش زمانبندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها