معنی و ترجمه کلمه scheduling algorithm به فارسی scheduling algorithm یعنی چه

scheduling algorithm


کامپيوتر : الگوريتم زمان بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها