معنی و ترجمه کلمه schistosoma به فارسی schistosoma یعنی چه

schistosoma


( )schistosome(ج.ش ).کرمهاى پهن ،شيستوزوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها