معنی و ترجمه کلمه schistous به فارسی schistous یعنی چه

schistous


)schistose(متورق ،مثل سنگ لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها