معنی و ترجمه کلمه schizomycete به فارسی schizomycete یعنی چه

schizomycete


ارگانيسم هاى ريز فاقد کلروفيل که جزء قارچ محسوبند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها