معنی و ترجمه کلمه schizomycetous به فارسی schizomycetous یعنی چه

schizomycetous


شبيه ارگانيسم هاى قارچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها