معنی و ترجمه کلمه schizophrenic type به فارسی schizophrenic type یعنی چه

schizophrenic type


روانشناسى : سنخ اسکيزوفرنيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها