معنی و ترجمه کلمه schlechter variation به فارسی schlechter variation یعنی چه

schlechter variation


ورزش : وارياسيون شلشتر در دفاع اسلاو شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها